BRAC Development Institute

Research team

Iqbal Ehsan
Junior Research Associate
Lopita Huq
Maheen Sultan
Deputy Coordinator Lead Researcher
Simeen Mahmud
Coordinator and Lead Researcher
Research Fellow and Lead Researcher